Logo jáhen Jonáš

www.kefasfest.cz

www.betel.tk

www.katedrala-petrov.cz

Něco o mně

O měDalo by se říct, že v každém životě člověka existují milníky, důležité události, které pak ovlivní další směřování jedince. Je to jistě přijetí na školu, svatba, narození dětí, nové zaměstnání, ale i smutné události jako je třeba odchod někoho blízkého. A pak jsou zde chvíle, které na první pohled nevypadají příliš důležitě a přesto jsou. Někdy až po čase si na ně vzpomeneme a zjistíme, že nebýt jich, bylo by vše úplně jinak.

V roce 1985 naše soudružka učitelka v hodině výtvarné výchovy zavelela: „Tak, děti, a teď nakreslete obrázek, čím chcete být, až vyrostete.“ A tak jsme kreslili. Kluci mašinku a v ní strojvedoucího nebo pilota v letadle, holky zase tanečnice, zpěvačky nebo taky soudružky učitelky. To proto, aby se zalíbily. Dodnes vlastně nevím, proč jsem nakreslil postavičku chlapce, který stál před něčím, co zřejmě měl být oltář, na kterém hořely svíčky. A taky tam byl křížek – na něm jsem si dal nejvíc záležet. Když soudružka učitelka obcházela lavice a zastavila se u mne, zeptala se trochu zvýšeným hlasem: „A vy jste u vás doma, Zaplatile, nějací pobožní, nebo co!?“ Já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená „být pobožný“. A vlastně jsem ani nevěděl, proč jsem ten obrázek nakreslil.

V roce 1993, když mne pan prelát Ludvík Horký přijímal do služby kostelníka v katedrále na Petrově, jsem si na svůj obrázek vzpomněl. A dnes, po jednadvaceti letech služby, jsem stále rád, že mohu i já „přebývat v Hospodinově domě“. A to navzdory tomu, že soudružka učitelka tenkrát otočila papír a řekla: „ Víš co, Honzíku? Nakresli raději mašinku.“

Na „rehabilitaci“ výše zmíněné osoby, bych rád dodal, že si myslím, že svým jednáním prostě jen chránila sebe a možná i svou rodinu. Nebyla to jednoduchá doba a kompromisy často pošpinily svědomí člověka. Dnes je tato soudružka učitelka už paní učitelkou a pravidelně navštěvuje nedělní Bohoslužby. :-)

A jak je to teď se mnou?

Je mi už jednačtyřicet. Mám ženu, pět dětí a od září 2013 jsem trvalým jáhnem při katedrále svatých Petra a Pavla v Brně a nově vojenským kaplanem armády ČR u 73.tankového praporu v Přáslavicích u Olomouce. Připravuji také na svátosti, oddávám, křtím a pohřbívám, vedu ministranty, miluji hudbu a zpěv, dobrou literaturu a také přírodu. Jsem šťastný, že mohu vykonávat povolání, do kterého budu dorůstat celý život.

Na těchto stránkách budeš moci najít moje postřehy, které se budou většinou týkat duchovního života, krátké slovo na cestu od autorů, kteří podle mého názoru mají co říci dnešnímu člověku, nebo aktuality z mého hudebního života. V galerii pak fotografie či odkazy na videa.

Předem Ti, milý čtenáři, děkuji za Tvůj čas a přeji Ti, doufám, smysluplné chvíle před obrazovkou Tvého počítače.

Jonáš